Share
Echo States nyhetsbrev - Det senaste och viktigaste inom AI, Machine Learning, Data Science och Data Engineering
 ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌
 
Linkedin
Nyhetsbrev April 2022
 
 

Det senaste inom AI/ML, Data Science och Data Engineering

Alla ska med!

Vi är tillbaka med en intressant mix av artiklar kring AI, ML, data science och data engineering och det är glädjande att se exempel på så många olika sorters tillämpningar där tekniken verkligen gör skillnad och bidrar med värde.

Månadens artiklar handlar bland annat om tillämpningar inom utbildning, logistik, biologi men även om mer verksamhetsnära applikationer. Jag har även valt att ta med en intressant artikel som diskuterar chefers och ledares skepsis kring AI som stöd i beslutsfattande.

För att verkligen få med chefer och affärsledare på tåget kring AI menar artikeln från Harvard Business Review att det krävs ett flertal faktorer såsom att 1) skapa pålitliga modeller, 2) undvika bias i data som riskerar att systematiska fel sker, 3) säkerställa att AI tar hänsyn till moral och etik och 4) säkerställa att modeller kan förklaras och inte ses som en black-box. Om man kan förklara sin modell har man kommit en lång bit på vägen till en pålitlig implementation!

Läs mer om detta och mycket annat i månadens nyhetsbrev. Mycket nöje!


Fredrik Khan, VD, Echo State AB

 
 

#AI-help: Google jobbar på att identifera och bättre hjälpa personer i kris.

Läs hos theverge.com
 
#AI-meetings: AI hjälper med bättre och bättre precision till att summera mötesanteckningar.

Läs hos theverge.com
 
 
#AI-CPU: Nvidia jobbar på att bygga en ny AI-superdator för att möta sektorns höga efterfrågan.

 
#AI-world: Meta testar ett AI-system för att låta användare bygga delar av virtuella världar genom att beskriva dem.

 
 
#AI-search: Varför är det en dålig idé att ersätta sökmotorer med chatbottar?

Läs hos technologyreview.com
 
#AI-health: Länder har börjat använda AI för att optimera logistikproblem inom sjukvården.

Läs hos technologyreview.com
 
 
#AI-health: DeepMind har öppnat dörrar för medicinutveckling genom att lösa ett 50-årigt problem inom biologi.

Läs hos technologyreview.com
 
#AI-DeepMind: Läs mer om DeepMinds och Demis Hassabis resa som AI-bolag.

 
 
 
#AI-edtech: Education 4.0 handlar om hur utbildningsfältet digitaliseras och tillämpar AI och machine learning.

#AI-justice: AI tillämpas i brittiska rättsystemet utan ordentlig utvärdering enligt en rapport från House of Lords.

 
 
#AI-decisions: Många chefer är enligt undersökning skeptiska till AI-genererade beslut. Vad kan man göra för att ändra på det?

 
#AI-implementation: Även data scientists vinner på att hela företaget är med involverade i en datakultur.

 
Vet du någon som också skulle vilja ha det här nyhetsbrevet?

Det här nyhetsbrevet skickas ut av Echo State AB och innehåller det senaste inom Artificiell Intelligens, Machine Learning, Data Science, Data Engineering och Business Intelligence.  Avsluta prenumerationen

 
Echo State AB
Kungsgatan 10
11143 Stockholm
Sweden


Email Marketing by ActiveCampaign