Share
Preview
Echo States nyhetsbrev - Det senaste och viktigaste inom AI, Machine Learning, Data Science och Data Engineering
 ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌
 
Nyhetsbrev April 2021
 
 

Det senaste inom AI/ML, Data Science och Data Engineering

Framsteg och snedsteg

Äntligen är våren här och förhoppningsvis slipper vi mer snö framöver!

I månadens nyhetsbrev har vi samlat lite olika nyheter om såväl framsteg som motgångar som uppdagats inom AI-sfären. Det finns också en intressant artikel med Andrew Ng som resonerar kring vikten att få med AI-experters input i ett så tidigt skede som möjligt av ett utvecklingsprojekt. Många företag tar inte in AI-expertis på grund av att de upplever de måste bygga sin infrastruktur först eftersom tillgänglighet av data är en förutsättning för AI och data science. Min erfarenhet säger dock att utan att involvera flera intressenter i ett tidigt skede blir det sällan ett bra resultat. Även om infrastrukturen och datakvaliteten är ett måste för att i förlängningen kunna arbeta med analys och AI så är det nog så viktigt att involvera affären, analytikerna och AI-experterna för att ge ingenjörerna bäst möjliga förutsättningar att bygga en struktur som möter dagens och framtidens behov och krav. När jag själv tänker tillbaka på lyckade projekt har det ofta varit så att det varit ett tätt samarbete mellan teknik och verksamhet som skapat förståelse från båda sidor vilket underlättat att sätta och nå ett gemensamt mål.

Med detta nyhetsbrev önskar jag er alla en fantastisk vår och all framgång i era projekt. Se bara till att dra nytta av varandra!Fredrik Khan, VD, Echo State AB

 
 

#nlp: Skaparna av Eleuther hoppas att det kommer bli ett opensourcealternativ till GPT-3.

Läs hos wired.com
 
#neuralnetworks: Genom deep convolutional neural networks analyseras snabbt olika bilder av patienters hud för att mer effektivt upptäcka cancer.

Läs hos mit.edu
 
 
#operations: Enligt gurun Andrew Ng är det ett misstag att bygga bra dataset och infrastruktur först, utan input från AI-teamet. Genom att involvera AI-expertis tidigt får man en bättre kravställning av hur infrastrukture behöver se ut.

 
#AI-bias: Biden-administrationen har instiftat arbetsgruppen Equitable Data Group för att jobba med hur samhället påverkas av AI. Syftet är att reglera utvecklingen för att undvika bias och diskriminering i olika system.

 
 
#ai-bias: AI kan hjälpa oss med mycket men svaren vi får bygger på hur väl diversifierad data vi har vilket medför stora utmaningar. Läs mer på forbes.com

Läs hos forbes.com
 
#security: En del framsteg att göra modeller mer robusta är beroende av kvalitativ träningsdata, men vad händer om träningsdatan blivit manipulerad?

Läs hos bdtechtalks.com
 
 
#dataquality: De 10 mest citerade AI-dataseten har problem med labeling vilket gör att vi har en snedvriden bild av hur utvecklingen av AI går.

Läs hos technologyreview.com
 
#AI-bias: Twitter har inlett ett initiativ som de kallar "Responsible Machine learning initiative" för att öppet gå till botten med oavsiktliga skador som deras algoritmer har lett till.

 
 
 
#security: EU har presenterat ett lagförlsag för att reglera högriskapplikationer av AI.

#nlp: Forskare har experimenterat med GPT-3 och kommit fram till att det inte r redo att ersätta människor inom chatbotar.

 
 
#healthcare: Microsoft satsar 16 miljarder dollar på AI i sjukvården genom sitt senaste förvärv av Nuance.

 
#supercomputer: Sveriges snabbaste superdator för AI finns nu på Linköpings universitet. Läs mer på mynewsdesk.com

 
Vet du någon som också skulle vilja ha det här nyhetsbrevet?

Det här nyhetsbrevet skickas ut av Echo State AB och innehåller det senaste inom Artificiell Intelligens, Machine Learning, Data Science, Data Engineering och Business Intelligence.  Avsluta prenumerationen

 
Echo State AB
Kungsgatan 10
11143 Stockholm
Sweden


Email Marketing by ActiveCampaign